Jäsenrekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99 10§) mukainen rekisteriseloste


Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot: Sulkasato ry (y-tunnus: 04314904)
Kts. voimassa olevat yhteystiedot seuran verkkosivuilta www.sulkasato.net


Jäsenluetteloasioiden vastuuhenkilö:  Rahastonhoitaja
Kts. voimassa olevat yhteystiedot seuran verkkosivuilta www.sulkasato.net

 

Rekisterin nimi: Sulkasato ry:n jäsenrekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus:

Sulkasato ry:n jäsenrekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon, jäsentiedotteisiin, jäsenmaksuihin sekä kokouskutsuihin ja muihin kohdistettuihin postituksiin.


Rekisterin tietosisältö:

- Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
- Nimi ja yhteystiedot, syntymäaika (ei tunnuksen loppuosaa)
- Jäsenyyteen liittyvät liittymisaikatiedot
- Alaikäisten lasten ja nuorten vanhempien yhteystiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan seuran jäseniltä.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Sulkasato ry ei säännönmukaisesti luovuta rekisterissä olevia tietoja ulkopuolisille. Jäsen voi kieltää tietojen luovuttamisen ottamalla yhteyttä rekisterin hoitajaan.


Jäsenrekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Pääsy rekisteritietokannan ylläpitoon on suojattu käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksella. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.


Rekisterin suojaus:
Rekisteriä hoitaa seuran jäsenkokouksen nimeämä rahastonhoitaja salasanalla suojatulla
tietokoneella. Rekisterin käyttöoikeus on seuran sihteerillä, rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla.